sk4ao.net uses cookies. By using our site you agree to our privacy policy

Idag to 7 jul, 19:00 NAC-28-CW
Idag to 7 jul, 20:00 NAC-28-SSB

Kallelse till årsmöte Falu Radioklubb 30 januari 2019

 Du är välkommen till årsmöte med Falu Radioklubb onsdagen den 30 januari 2019

 Plats: FRK Klubbstuga

Tid: 30 januari 19:00

 Förtäring: Vi bjuder på smörgåstårta, samt kaffe och kaka.

 Förhandsanmälan Senast Fredag 25 januari till anmalan@sk4ao.net eller till för förtäring: SM4UJA, Jan på tel 070-370 84 00, säkrast kl.18-21

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning kommer att finnas på klubbens hemsida, www.sk4ao.net under ”Medlemsinfo” i god tid före mötet samt kommer att finnas tillgängliga vid mötet.

Observera att kandidater för val till styrelsen presenteras på hemsidan två veckor före årsmötet och kan uppdateras t.o.m. en vecka före årsmötet. Det går således inte att föreslå nya kandidater på årsmötet.

Förslag till dagordning enligt stadgarna

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två protokollsjusterare jämte rösträknare
5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning
6. Godkännande av dagordningen
7. Styrelse och kassaberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
10. Val av styrelseledamöter enligt stadgar
11. Val av två ersättare för styrelseledamöter för ett år
12. Val av två revisorer och en ersättare för ett år
13. Val av två valberedare och en ersättare för ett år
14. Fastställande av årsavgiften för år 2020
15. Behandling av inkomna motioner
16. Behandling av styrelseförslag
17. Övriga frågor (utan beslut)
18. Årsmötets avslutning

Valberedningens förslag inför årsmötet:

Viceordförande  SA4BYR, Richard  Tillfrågad. 
 Sekreterare  SM4HFI, Jan Tillfrågad
 Materialförv  SM4KUH, Christer Tillfrågad
 Suppleanter  SM4EDK, Bertil  Tillfrågad
   SM4MKG, Bror  Tillfrågad
 Revisorer  SM4DLS, Gustaf  Tillfrågad
   SM4CKW. Ulf  Tillfrågad
 Rev.suppleant  SM4KUB, Anders  Tillfrågad

För valberedningen
SM4NSS/ Tony
SM4FYX/Klas
Andra förslag lämnas snarast till valberedningen eller till styrelsen, senast lördag 26 januari. Föreslagen person ska vara tillfrågad och ha accepterat kandidatur.

You have no rights to post comments

SiteLock

Falu Radioklubb, BOX 701,  791 29, Falun, Besöksadress: Plutonsvägen 20

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com