sk4ao.net uses cookies. By using our site you agree to our privacy policy

Skriv ut

Sköta logi vid Kopparcupen lördag 4 - måndag 6 januari 2020

Falu Radioklubb har åtagit sig att sköta förläggningen vid Östra skolan under handbollsturneringen Kopparcupen 4 - 6 januari. Totalt är det ca 135 timmar som ska bemannas.

http://www.kopparcupen.se/

Som ni anar är det inte något sambandsuppdrag, men med inkomsterna klarar vi ca halva årets hyra. Men vi kan nog ha nytta av radio för att lösa uppgiften. Ambitionen är att även ha en kortvågsstation i drift, både för eget nöje under dödtid, och kanske locka någon att bli radioamatör.

Stommen till bemanningschema ser ni längst ner. Vi kör med saxade skiftbyten. Det går att ändra tider om någon vill, bara vi får bemannat hela tiden. Flest i farten samtidigt behöver vi vara vid iordningställande och inryckning lördag, samt utryckning och avstädning måndag.  Nattpassen har jag inte delat på i tabellen, men det går att genomföra om några vill dela.

Anmäl dig genom att skicka e-post till kc@sk4ao.net. Bemanningslistan nedan visar vilka tider som är lediga, den uppdateras vartefter. Vänner och bekanta är också välkomna att vara med!

Bli inte förvånad ifall någon ringer dig och ber dig vara med.

Styrelsen/
Jan SM4HFI

Uppgifter:

Vår huvuduppgift är att hålla reda på vilka lag som finns hos oss vid varje tillfälle. Om vi måste utrymma (vilket vi hoppas slippa) ska förläggningspärm och listan med vilka lag som för tillfället finns vid skolan med ut.

Incheckning enligt lista.
Se till att alla lag har lämnat fullständig deltagarlista över dem som övernattar.
Hälsa välkommen, lämna säkerhets- och annan info till de som checkar in.

Bevaka inpassering i skolan. Låsa upp och låsa sovsalar. Se till att inpasserade har giltigt gästkort.

Städning av toaletter samt se till att gemensamhetsutrymmen ej är nerskräpade minst en gång per pass.

Vara behjälplig vid eventuella frågor från våra gäster.

Vid utcheckning ska alla salar avsynas tillsammans med lagets ledare. Lagen städar själva efter sig.

Alla toaletter och gemensamhetsutrymmen ska städas. Om skador har uppstått kontakta cupens förläggningsansvariga. Städutrustning finns på skolan.

Bemanning:

Timme Förläggnings-
ansvarig
2:a man 3:e man
Lö 8-9 SM4HFI SM4TYC  
Lö 9-10
Lö 10-11
Lö 11-12
Lö 12-13 SM4UZM Andreas
Lö 13-14 Erik
Lö 14-15
Lö 15-16
Lö 16-17
Lö 17-18 SM4UJA SM4HFI
Lö 18-19 SM4UJA XYL
Lö 19-20
Lö 20-21
Lö 21-22
Lö 22-23 SM4CKW  
Lö 23-Sö 06 SM4EDK
Sö 06-07 SM4TYC
Sö 07-08 SM4HFI
Sö 08-09
Sö 09-10
Sö 10-11
Sö 11-12 SM4-8480
Sö 12-13 SM4KR
Sö 13-14
Sö 14-15
Sö 15-16
Sö 16-17
Sö 17-18 SA4NSA
Sö 18-19 SM4FYX SA4NSA YL
Sö 19-20
Sö 20-21
Sö 21-22
Sö 22-23 SM4NSS  
Sö 23-Må 06 SM4EDK
Må 06-07$ SM4TYC
Må 07-08 SA4NSA SM4HFI
Må 08-09
Må 09-10
Må 10-11
Må 11-12 SM4HFI  
Må 12-13 SM4CKW
Må 13-14
Må 14-15
Må 15-Slut

Förläggningschef: Jan SM4HFI

Anmälda, ej inplacerade: